Investeerders gezocht

Investeerders gezocht voor een inbreng van 500 tot 1.500 euro. Hoge verdiensten. Sector: alternatief - spiritueel - paranormaal, fotografie en film.
Bel nu: (B) 0903 69 031, of (NL) 0909 0400 508. of mail: e.naeyaert@telenet.be. Betrouwbaar.

donderdag 27 september 2012

HET ZWITSERS BANKGEHEIM

Hoofdkantoor Zwitserse Nationale Bank (Bern)
De Zwitserse centrale bank fungeert als tussenpersoon voor de toenemende kapitaalvlucht van het Zuiden naar het veiligere Noorden, waarmee de schuldencrisis nog verergert. Dat schrijft een vooraanstaand journalist in The Daily Telegraph, op basis van een rapport van Standard & Poor’s. Volgens S&P's kocht de centrale bank van Zwitserland dit jaar al voor 80 miljard euro aan Duitse, Nederlandse, Franse, Finse en Oostenrijkse obligaties op, om de kapitaalvlucht vanuit Italië, Spanje en Griekenland te counteren, en om de waarde van de Zwitserse frank tegenover de euro te behouden. Op deze manier drijft de Zwitserse centrale bank het renteverschil tussen noordelijke en zuidelijke Europese staten verder op de spits, en voedt het de vicieuze schuldencirkel. Het rapport van Standard & Poor's noemt het fenomeen 'euro-recyclage'. Volgens de Bank of New York Mellon is de centrale bank min of meer verplicht om enkel de beste obligaties aan te kopen, om de vaste wisselkoers tegenover de euro te behouden. Het plan van de ECB om ongelimiteerd Italiaanse en Spaanse obligaties aan te kopen heeft hier weinig verschil in gebracht. Hoewel Aziatische beleggers en grote fondsen hun vertrouwen in de eurozone lijken te herwinnen en verleid worden door de hoge rentes op zuiderse obligaties is het voor de  voorzitter van de Zwitserse centrale bank, nog te vroeg om te concluderen dat de crisis voorbij is. 'In de huidige situatie vormt een stijging van de Zwitserse frank een substantiële bedreiging voor onze economie en een risico op deflationaire ontwikkelingen. We blijven daarom onze minimumwisselkoers nastreven,' aldus voorzitter Jordan. De praktijk kan ook inflationaire gevolgen hebben en bubbels creëren, zoals China niet lang geleden ontdekte. Zwitserland lijkt inderdaad een vastgoedbubbel te creëren, gezien zijn huidige hypotheekschuld van 140% van het bruto binnenlands product. Toch steunt de amerikaanse zakenbank Morgan Stanley de Zwitserse strategie en verklaart ze, dat de valutakoppeling het land helpt door de export en het toerisme te stimuleren. 

Voorstander van een debat 

De Belgen hebben voor 30 miljard euro aan spaargeld bij Zwitserse banken. Dat is een ruwe berekening van de Zwitserse nationale bank. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), die de Zwitserse minister van Financiën ontmoette, gebruikte de cijfers in radio-interviews om te pleiten voor het afsluiten van een akkoord. Volgens hem kan de eenmalige belasting de schatkist 10 miljard opleveren. Federaal minister van buitenlandse zaken Didier Reynders, die voorstander is van een zogenaamd Rubik-akkoord met Zwitserland, had aangegeven dat de operatie de Belgische staat mogelijk 10 miljard euro zou kunnen opleveren. Door het akkoord zou de Zwitserse overheid de spaarrekeningen van de Belgische onderdanen belasten en de opbrengst aan de Belgische staat overmaken. In ruil daarvoor zou het Zwitserse bankgeheim behouden blijven. Er zijn binnen de regeringscoalitie echter veel tegenstanders van het voorstel. Volgens advocaat Thierry Afschrift zouden ook alleen de zware fraudeurs voordeel halen uit de Rubik-regeling. De Belgische politiek moet een debat voeren, of met Zwitserland een akkoord kan worden gesloten voor een regeling rond Belgische spaarders met een zwarte Zwitserse bankrekening. Dat zei minister van buitenlandse zaken Didier Reynders, na een bezoek aan Zwitserland. Eerder al sloot Zwitserland een dergelijk fiscaal Rubik-akkoord af met onder meer Duitsland en Groot-Brittannië. In die akkoorden is voorzien, dat Zwitserland aan het thuisland van hun spaarders een forfaitair bedrag uitbetalen voor de zwarte spaargelden uit het verleden. Voor de toekomst stelt Zwitserland een bronbelasting voor. Volgens volksvertegenwoordiger Dirk Van der Maelen (sp.a) staat een dergelijke regeling echter haaks op de de Europese spaarrichtlijn, die een volledige uitwisseling van informatie vraagt. Federaal minister van financiën Steven Vanackere benadrukte nogmaals, dat België en Zwitserland momenteel geen besprekingen voeren over een Rubik-akkoord. 

Fraudebestrijding

In Vlaanderen is weinig steun te vinden voor het zogenaamde Rubik-akkoord met Zwitserland, waarbij een belasting van Zwitserse spaarrekeningen van Belgische onderdanen naar België zou worden doorgestuurd in ruil voor het behoud van het Zwitserse bankgeheim. Zowel in de meerderheid als de oppositie van het federale parlement wijzen de Vlaamse partijen het akkoord af. Daarbij wordt er onder meer gewezen op het feit, dat de Zwitserse constructie het kapitaal in Zwitserland laat rusten, terwijl een systeem van fiscale amnestie het kapitaal terug naar België haalt en activeert. De Vlaamse partijen volgen daarmee staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez, die ermee had gedreigd ontslag te zullen nemen indien de regering een akkoord met Zwitserland, zoals door federaal minister van buitenlandse zaken Didier Reynders was voorgesteld, zou goedkeuren.

Memo

Zwitserland geldt als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor buitenlandse ondernemingen, vanwege de hoge levenskwaliteit, het stabiele politieke klimaat en de relatief lage belastingen. Corruptie, diefstal en misdaad komen er zeer weinig voor. De financiële dienstverlening is in sterke mate geconcentreerd in Zürich; Genève en Lugano zijn eveneens steden met een belangrijke financiële sector. De grootste banken zijn UBS en Credit Suisse, maar er zijn ook veel kleinere (zaken-) banken.


Geen opmerkingen: